Top

Adresa : Dukat fushe, Vlore, zona kadastrale 1569, zip 9426, Albania

E-Mail :
info@albadriatico.al
Tel :
+355 (0)68 2065 718

Me Dituri do ecim perpara

- Projekti ALMARS-

- Përmirësimi i industrisë së peshkimit detar në Shqipëri -
ALMARS është një projekt tre vjeçar për ndërtimin e kapaciteteve Erasmus + (Veprimi Kryesor 2) me një fokus në Përmirësimin e industrisë së Peshkimit Detar në Shqipëri.

- ALMARS universitet-ndërmarrje -

- ALMARS përparësi rritjes së bashkëpunimit universitet-ndërmarrje
Përmirësimin e cilësisë së arsimit në Shqipëri duke zhvilluar në universitetet përfituese platformën e të diplomuarve, përmirësimin e e bazes arsimore

- January 2019 until January 2022. -

-Pjesemarrsit
University of Split, Agricultural University of Tirana University of Vlora “Ismail Qemali”, Aleksandër Moisiu University of Durrës Università Politecnica delle Marche, Fisheries and Aquaculture Services Directorate, Tirana, AlbAdriatico2013 Ltd. – Vlora AlbaMar SHPK - Durrës, EUROFISH - International Organisation for the Development of Fisheries in CEE.

ALMARS is a three-year Erasmus+