Top

Adresa : Albadriatico Vlore Orikum Albania

E-Mail :
info@albadriatico.al
Tel :
+355 (0)68 2065 718

Produktet Tona

A

Produkti jone peshk te tipit Koce

Koce
Kompania jone tregton peshk te tipit Koce .
Peshku paketohet ne arka polisteroli 6kg. Kocja klasifikohen sipas prerjeve
  • 200-300 g koce B
  • 300-400 g koce A
  • 400-600 g koce AA
  • 600-800 g koce AAA
B

Produkti jone peshk te tipit Levrek

Levrek
Kompania jone tregton peshk te tipit Levrek .
Peshku paketohet ne arka polisteroli 6kg. Levreku klasifikohen sipas prerjeve
  • 200-300g levrek II
  • 300-400g levrek II
  • 400-600g levrek E
  • 600-800g levrek EE
C

Transporti

Transporti

Ne mbulojme transportin per shitjet ne zonat perreth Vlores.
Porosite ne rrethet e tjera transportin e mbulon vete klienti. Malli shoqerohet me dokumentacionin përkatës Certifikatë veterinare të lëshuar nga Autoriteti i Kontrollit Ushqimor .
Ky process kryhet brenda dites dhe quhet “Shitje peshk i freskët”.

Kompania jone tregton vetem peshk te tipit koce dhe levrek.