Top

Adresa : Dukat fushe, Vlore, zona kadastrale 1569, zip 9426, Albania

E-Mail :
info@albadriatico.al
Tel :
+355 (0)68 2065 718

Siguria e Çertifikuar

01

- Certifikata Global G.A.P dhe IFS -

- Global G.A.P dhe IFS -
Certifikata Global G.A.P dhe IFS eshte nje certifikate cilesie, është një garanci për monitorimin e produkteve që u ofrohet konsumatorëve të Bashkimit Evropian (BE).
Global G.A.P eshte per mbareshtimin, fermen,
IFS per Stabilimentin e paketimit
02

- Certifikata ISO & HACCP 22000 -

- Certifikata ISO & HACCP 22000
Certifikata ISO eshte nje metode e kontrollit te cilesise.
HACCP fokusohet ne higjenen e ambientit ku kryhet
paketimi.
pajisjeve dhe produktit.
03

- Licenca CE -

-Licenca CE
Licenca CE
është një certifikim që tregon përputhjen me standardet e shëndetit,
sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit për produktet e shitura brenda
Zonës Ekonomike Evropiane.

Çertifikata e sigurise - ISO & HACCP 22000 - CE54 - G.A.P.